De canon van Beets.


Tien keer per jaar wordt er maandelijks een serie bijgeplaatst in woord en beeld, alleen in de vakantie maanden niet.
De canon bestaat uit drie jaargangen t.w.

  • 2011 de jaargangen 1863 – 1913.
  • 2012 de jaargangen 1913 – 1963.
  • 2013 de jaargangen 1963 – 2013.

De canon van Beets wordt samengesteld door Fokke Veenstra.  


Jaargang 2011 ( 1863 - 1913 ).

januari        Start vervening in de groote veenpolder van Opsterland en Smallingerland
februari      De eerste onderneming van Nij Beets 
maart          1868 Waterschap de groote veenpolder in Opsterland en Smallingerland kwam tot stand.
april             Het ontstaan van de "Ald polder".
mei             Aanleg polderhoofdkanaal.
juni              Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg.
juli augustus
september Het eerste onderwijs in Nij Beets.
oktober        De woningen van de verveners.
november   Turf maken.
december   Ontstaansgeschiedenis van Beets (Oud Beets).


Jaargang 2012 ( 1913 - 1963 ).

januari        "De bolle is los".
februari      P.W. Janssenstichting onder Beets.
maart           Ingrijpende maatregelen in "de groote veenpolder" van Opsterland en Smallingerland (1890-1925).

april              Immense bouw van boerderijen in de groote veenpolder, vanaf 1900.

mei
              De geschiedenis van de Beetster kerken.
juni               De hervormde School en de gereformeerde school aan de straatweg (Domela Nieuwenhuisweg).
juli augustus
september Het ontstaan van de dorpskern. 
oktobe r       Woningbouwvereniging Opsterland in Nij Beets.
november  Het verenigingsleven in Nij Beets, De Blauwe Beweging en Plaatselijk Belang.
december    Schaatsvereniging De Eendracht, Korfbalclub Hermes, Voetbalvereniging Blue Boys.


Jaargang 2013 ( 1963 - 2013 ).

januari    Donkere en gevaarlijke jaren in Nieuw Beets. De WO II van 1940-1945.
februari  Uitbreiding Nij Beets na WO II
maart      Het onderwijs in Nij Beets van de laatste 50 jaar.
april         De geschiedenis van sportcomplex 'De Blauwe Kamp'.
mei          Sportminnend Nij Beets ( Vervolg van december 2012 ).
juni         Een rijk verenigingsleven in Nij Beets
juli augustus
september Beetster polder op de schop.
oktober      "Arme" Geschiedenis goed bewaard in openlucht laagveenderijmuseum "It Damshûs".
november  De geschiedenis van de Winkeliersvereniging Beets-Veenhoop.
december  37 Jaar strijd voor heropening Polderhoofdkanaal.                


Zoeken

Wie is online?

We hebben 51 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.