Nieuws

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2023

Graag nodigen wij al onze leden en geïnteresseerden uit voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Nij Beets.

Wanneer: 21 april 2023 20:00
Locatie: ’t Trefpunt Nij Beets

Agenda:

 1. Welkom
 2. Notulen jaarvergadering 2022 (kunt u vinden op www.nijbeets.info )
 3. Korte evaluatie afgelopen jaar
 4. Groen en wegen
 5. Wonen
 6. Krigel
 7. Gebiedsfonds
 8. Jaarverslag penningmeester
 9. Kascontrole
 10. Benoemen nieuw kascommissielid
 11. Bestuurswisseling
  NA DE PAUZE: Dorpsvisie
 12. Rondvraag

Deze berichten vind je misschien ook leuk

Nijs fan BlomBijBeets

Nijs fan BlomBijBeets

Blommen, greidefûgels en op in waarme sinnige dei al in hommel: De maaitiid komt deroan! De bollen dy’t ferline jier...

Lees meer