Thûs Agenda Algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023

Graag nodigen wij al onze leden en geïnteresseerden uit voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Nij Beets.

Wanneer: 21 april 2023 20:00
Locatie: ’t Trefpunt Nij Beets

Agenda:

 1. Welkom
 2. Notulen jaarvergadering 2022 (kunt u vinden op www.nijbeets.info )
 3. Korte evaluatie afgelopen jaar
 4. Groen en wegen
 5. Wonen
 6. Krigel
 7. Gebiedsfonds
 8. Jaarverslag penningmeester
 9. Kascontrole
 10. Benoemen nieuw kascommissielid
 11. Bestuurswisseling
  NA DE PAUZE: Dorpsvisie
 12. Rondvraag

Datum

21 apr 2023
Expired!

Tijd

20:00
't Trefpunt

Locatie

't Trefpunt
Doarpsstrjitte 9, Nij Beets
Categorie
Plaatselijk Belang

Organisator

Plaatselijk Belang
Email
pbnijbeets@gmail.com
Website
https://www.nijbeets.info/plaatselijkbelang/