Plaatselijk Belang

 

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Wie zijn wij?

Vereniging voor Plaatselijk Belang Nij Beets is opgericht in 1898. Sindsdien is Plaatselijk Belang de belangenbehartiger voor het dorp en haar leden. Het merendeel van de inwoners is lid van Plaatselijk Belang. De vereniging Plaatselijk Belang is een van de oudste verenigingen van Nij Beets.

Voor alle onderwerpen die betrekking hebben op Nij Beets kan men bij Plaatselijk Belang terecht. Plaatselijk Belang is een serieuze gesprekspartner van onder meer de gemeente. Als aanspreekpunt fungeren werkt alle kanten op. Heeft u bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over wegen, bermen, bruggen, verkeersveiligheid: neem dan contact met ons op.

Veel van dit soort onderwerpen komen terug in het jaarlijks overleg dat wij met de burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland hebben.

Bewoners en bedrijven kunnen aankloppen, maar ook de gemeente, woningbouwbedrijven en andere organisaties van buiten het dorp nemen regelmatig contact op met Plaatselijk Belang.

Met deze website is Plaatselijk Belang zichtbaar en bereikbaar voor een ieder die haar nodig heeft.

Contact opnemen met Plaatselijk Belang? Dat kan via pbnijbeets@gmail.com

Samenstelling

Fokke de Roos, Voorzitter

Fokke de Roos is voorzitter van Plaatselijk Belang Nij Beets.

Dea Elshof, secretaris

Ik ben Dea Elshof, 31 jaar oud en woon sinds 2,5 jaar aan de van Eedenstrjitte in Nij Beets. Hier woon ik samen met Reinder Tolsma.
Ik ben als Tynster een dorp opgeschoven ? Ik ben werkzaam als opleider bij Achmea, waar ik nieuwe collega’s leer hoe zij schades afhandelen.

Sinds de laatste ledenvergadering ben ik officieel toegetreden tot het bestuur van het plaatselijk belang, een leuke manier om het dorp en zijn inwoners snel te leren kennen ?!

Binnen Plaatselijk Belang ben ik verantwoordelijk voor het secretariaat en daarnaast pak ik losse projectjes op. Op dit moment ben ik samen met Wiesje druk met de inhoud van onze nieuwe website bezig.  En als jullie ons mailen zul je dus van mij een reactie krijgen. Vragen/opmerkingen en kunnen we je ergens mee helpen? We zijn bereikbaar via pbnijbeets@gmail.com.

Wiesje Keizer, penningmeester

Eind 2022 ben ik benaderd door het bestuur van Plaatselijk Belang met de vraag of ik deel wou nemen in het bestuur van PB.

Aangezien ik afgelopen jaren actief ben geweest als bestuurlid bij vv Blue Boys in het jeugdbestuur was dit een moment voor mij om plaats te maken voor nieuw bloed om zo ruimte te krijgen voor een nieuwe uitdaging bij Plaatselijk belang.

Afgelopen 21 april tijdens de algemene ledenvergadering ben ik na overeenstemming van de aanwezigen samen met Dea Elshof toegetreden tot het bestuur.

Graag wil ik me langs deze weg voorstellen. Mijn naam is Wiesje Keizer 35 jaar en woon sinds 2014 op de Prikkewei 59 in Nij Beets. Hier woon ik samen met mijn vriend Klaas Weening. 

Voor wat betreft mijn taak/functie in het plaatselijk belang; deze zal in de loop van het jaar wat meer vorm krijgen. Op dit moment spelen er allerlei zaken waarin ik nog wegwijs wordt gemaakt. Met een enthousiast bestuur hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen.

Rik van Houten, lid

Ik ben Rick van Houten, 36 jaar en geboren en getogen in Nij Beets.

Op dit moment woont ik samen met mijn vriendin Lisanne en mijn 3 kinderen Thijs, Silke en Linne met veel plezier op de Dumnysbosk.Tijdelijk wonen er ook nog 5 Oekraïense gasten bij ons in het appartement in de garage. Al met al een gezellige boel.

Sinds 2010 ben ik werkzaam bij ons mooie familiebedrijf Timboco. In 2016 heb ik dit bedrijf overgenomen van mijn ouders Fokke en Ankie. Tot en met 2020 heb ik samen met mijn vader de directie gevoerd en vanaf 1 januari 2021 heb ik dit stokje ook van hem overgenomen.

Inmiddels zit ik al 5 jaar in Plaatselijk Belang. Ik hou me daar voornamelijk bezig met projectmatige dingen. Enkele hoogtepunten zijn geweest: de bouw van ’t Bjinstap incl. aanlegsteigers en wandelpad, upgrade van de dorpsstraat, onderhandelingen met Groenleven over gebiedsfonds.

Daarnaast is het dossier “woningbouw” iets wat me altijd erg bezig houdt. Ook al zijn er nog geen woningen gerealiseerd, hier zit al wel een hoop tijd in om het in de toekomst wel voor elkaar te krijgen. Op dit moment hou ik me vooral bezig met de nieuwe dorpsvisie voor 2023-2028 voor plaatselijk belang. Iets minder concreet maar wel interessant.

Ik wil jullie vooral aanraden om lid te worden van Plaatselijk Belang. Een groot ledenbestand is voor ons belangrijk draagvlak richting gemeente. De jaarlijkse premie is maar ca € 3,-.

Heb je vragen aan Plaatselijk Belang? Stel ze via de mail: pbnijbeets@gmail.com.

Sjouke Zwaagstra, lid

Ik ben Sjouke,  40 jaar ?

Ik woon samen met Gerda de Haan op de Dumnysbosk in Nij Beets.
Mijn dochter Ingrid van 11 is eens in de twee weken een lang weekend bij ons. Samen met mijn ouders en broers heb ik een melkveebedrijf en melken we een kleine 170 koeien, daarnaast hebben we nog een transportbedrijf met 3 vrachtauto’s.

Mijn rol binnen plaatselijk belang Nij Beets is  het aandachtspunt groen en wegen en daarnaast draai ik ook mee in projecten.

Heeft u opmerkingen over het groen of de wegen in Nij Beets, bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel? Of afval wat gedumpt is? Meldt het dan in de Mijngemeenteapp van de gemeente Opsterland, deze app kunt u downloaden op uw telefoon. Wij hebben hier al goede ervaringen mee!

Kunnen wij als Plaatselijk Belang u helpen? Stuur dan een mail naar pbnijbeets@gmail.com of neem contact op met één van de bestuursleden.

Website

Voor op of aanmerkingen met betrekking tot de website kunt u via e-mail contact opnemen met de webmaster.

Lid worden

Download dan DIT  bestand. Vul het formulier in en lever het in bij één van de bestuursleden. Het ingevulde formulier, voorzien van uw handtekening, inscannen en via e-mail opsturen is ook mogelijk.

Adressen

Dorpshuis ‘t Trefpunt
De vergaderingen vinden in het dorpshuis plaats, dit is  meestal de 1e dinsdag van de maand.