Algemene verenigingen

Agenda

Laatste nieuws

dorpskrant

Algemene verenigingen

Bond van de  Friese vogelwachten Nij Beets de Veenhoop

Voorzitter: A. Hoekstra
Secretaris: vacant
Penningmeester: D. van der Heide, Ripen 6, 9245VG Nij Beets, tel: 0512 461504
Nazorgcoördinator: B. van der Pol, Nachtlân 84, 9213 RJ, De Wylgen, tel: 543302
Jeugdvogelwacht:  P.J. Schoenmaker, Hoenstrjitte 7, 9245 HZ Nij Beets, tel: 0512 461105
Lid: A. Nieuwenhuis


Begrafenis vereniging “De Laatste Eer”

Voorzitter: R. van Linde, tel: 06 12678814
Secretaris:T.Bok-Boelis, tel: 461842
Penningmeester: A. Donker, tel: 461841
Lid: K. Stoker


Spelweek Nij Beets

Website: Spelweek Nij Beets 


Stichting Feestcommissie Nij Beets

Bestuur
Voorzitter: Liesbeth Mulder, De Els 7, 9245JC, Nij Beets tel: 0512-461304
Piet de Raaf, Domnysbosk 26, 9245 JA Nij Beets


Vereniging Midzomerfeest Nij Beets

Het midzomerfeest wordt gehouden op de 2e zaterdag in juni!

Bestuur:

Voorzitter: Lutsen Idsinga, Kanaalwei Sud 2, 9245 HD Nij Beets tel: 0512 461817
Penningmeester: Luuk Lageveen

Website: Midzomerfeest


EHBO vereniging
Contactpersoon: S. Dijkstra, Kanaelwei Noard 20, 9245 VK Nij Beets.
Tel: 0512 – 461602


ANBO
Contactpersoon: R. Rinsema, Folkertslan 4, 9244 EG Beetsterzwaag tel: 0512-383341

Website: ANBO


Voor wijzigingen of toevoegingen mail Hier de webmaster.