Kerk

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Kerk Nij Beets

Protestantse gemeente Nij Beets. Hierboven een foto van de huidige ” Doarpstsjerke” met de pastorie.

Adres:
Doarpsstrjitte 7
9245 HP Nij Beets
Tel: 0512-461171

Zie voor verdere uitgebreide informatie de website van de kerk!

Website kerk: PKN gemeente Nij Beets

Historische kerkgebouwen


De Gertrudakerk, Ald Beets.(1880)


De Adelaarskerk, Ald Beets.(1890-1956) 

Het houten Himeltsje,Nij Beets(1891-1911)

Foto’s Archief It Damshûs.