Krigel
Wie zijn wij 

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Op 17 maart 2015 hebben Sjouke van Houten, Sipke Veltman, Erica Zandsta en Hilbert Hoekstra bij notaris Kooi de dorpscoöperatie KRIGEL opgericht.

Statuten

In de statuten staan de volgende doelstellingen vermeld:

  • Het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Nij Beets;
  • Het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie door haar leden inde ruimste zin;
  • Het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen in Nij Beets;
  • Het bijdragen aan de leefbaarheid van Nij Beets.

De coöperatie is een democratische verenigingsvorm of samenwerkingsverband welke bepaalde, vaak zakelijke, doelen wil realiseren. Inwoners van Nij Beets en directe omgeving kunnen lid worden. Via een algemene ledenvergadering kan elk lid meebepalen wat de coöperatie wel/niet moet doen. KRIGEL is een zogenaamde coöperatie u.a. De toevoeging u.a. betekent: Uitsluiting van Aansprakelijkheid. Dit houdt in dat leden van de coöperatie NIET aansprakelijk kunnen worden gesteld bij bijvoorbeeld verliezen of faillissement.

Inwoners van Nij Beets en directe omgeving kunnen lid worden, het lidmaatschap is gratis. Wordt men daarnaast ook klant bij NLD dan vervalt de contributie na één jaar.

Wordt “sa krigel as in Beetster bij’ en doe mee!

De naam KRIGEL

‘Sa krigel as in bij!’ Daar dachten we aan toen we met onze dorpscoöperatie aan de slag gingen. Krigel betekent immers energiek, actief. En zoals een bijenvolk samen een klus klaart, zo wil Doarpskoöperaasje KRIGEL SAMEN met alle inwoners van Nij Beets het dorp van energie voorzien. Groene energie als het kan! En voor het dorp kan dat nog wat opleveren ook.

Contact

Bestuur KRIGEL

  • Hilbert Hoekstra: voorzitter
  • Rinze Herrema: penningmeester
  • Sietske Dijkstra: secretaris
  • Rob Speelman
  • Leon van Kesteren

Post adres
Van der Brugghenstrjitte 30
9245HM Nij Beets.

Email
krigelnijbeets@gmail.com

Kvk 
62893327

Bankgegevens
NL 89 RABO 0302 7382 66