Sportverenigingen

Agenda

Laatste nieuws

dorpskrant

Sportverenigingen

VV Blue Boys.
website: VV Blue Boys


Volleybalvereniging ODS.
websiteVolleybal Vereniging ODS


Tennisvereniging Nij Beets.
website: Tennisvereniging Nij Beets


Sloeproeivereniging Turftrappers.
website:  Sloeproeivereniging de Turftrapers
bestuur@deturftrapers.nl


IJsclub “Eendracht”.
Website: IJsclub Eendracht

Voorzitter: F. de Roos Doarpsstrjitte 23, 9245 VC Nij Beets, tel: 0512 461857.
Secretaris: J. Aerts, Janssenstichting 9a: 9245 VJ Nij Beets, tel: 0610375546

Penningmeester  en ledenadministratie:  Ruskert van der Duim
IJsmeester: Anne Anema 
Lid: Gurbe Kerkstra
Lid: P. Dijkstra
Lid: W. Stob


Recreatie volleybal vereniging “De tûke batsers”

Contactpersoon: Margriet Huitema, tel.0512 461773
Penningmeester: Margriet Huitema
Lid: Wiesje de Jong 

Trainster: Netty Smink
Er wordt op de woensdagavond om 19:00 uur gespeeld in de gymzaal.


Jeu des Boules.
Contactpersoon: Pieter Nauta, Doarpsstrjitte 22 , 9245 HP Nij Beets tel: 0512 461862


Gymnastiek vereniging K&V
Contactadres: kvnij-beets@live.nl
Voorzitter: Martine Donker
Penningmeester: Gea de Wacht
Ledenadministratie: Tamira Piet
Bestuurslid: Hinke Geertsma
Bestuurslid: Elske Overwijk
Bestuurslid: Grietsje Huitema


Schietsport vereniging Nij Beets
Contactpersoon: K. Dijkstra, Beetsterweg 14, 9244 GC Beetsterzwaag tel: 0512 381436


Biljartvereniging De Brêge
Contact: Café de Brêge, Domela Nieuwenhuisweg 48, 9245 VB Nij Beets tel: 06 53377522


Stratenvolleybal
De wedstrijden zijn op een zaterdag in juni! Wordt bekend gemaakt via de NijsBeetster.


Beachvolleybal

Contactpersoon Pieter Nauta, Doarpssterjitte 22, 9245HP Nij Beets, tel: 0512 461862


Mededeling webmaster: Voor wijzigingen of toevoegingen mail Hier de webmaster.