Krigel

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Dynamisch energie contract

Om over te stappen op het dynamische contract is een nieuwe aanmelding vereist op de volgende pagina:
Dynamische prijzen – Energie VanOns

Net als bij een gewone aanmelding voert u hier de postcode, het huisnummer in. 
Vervolgens wordt er naar het verbruik gevraagd van gas en/of elektriciteit. 
In de volgende stap is het belangrijk: 

Je moet niet proberen in te loggen, omdat het dan fout gaat. Daarnaast moet je bij de vraag ‘Is dit een overstap van leverancier’ de bovenste optie aanvinken. 

Op deze manier kunt u zich aanmelden voor een dynamisch contract en zal het huidige contract automatisch beëindigd worden wanneer het dynamische contract actief wordt. 

Nijs fan BlomBijBeets

Blommen, greidefûgels en op in waarme sinnige dei al in hommel:

De maaitiid komt deroan!

De bollen dy’t ferline jier de grûn yn gongen binne komme hjir en dêr al boppe. Dy soene ris witte moatte dat se troch sinnepanielen op ‘e sânput mooglik makke binne!

Foar dyjingen dy’t dat net wisten: by de oanliz fan dy panielen hat GroenLeven kompensaasjejild ta beskikking steld oan ús mienskip. Dat jild sit yn it Gebiedsfûns Nij Beets. Dy hawwe ús oanfraach foar subsydzje ferline jier takend en dêr plukke we no as doarp (inklusyf ús hommels) de fruchten fan.

Mochten jimme it de ynsekten en wjirmen noch wat mear nei it sin meitsje wolle, romje dan no noch net jim hiele tún op. Of, as jim mei moai sinneskynwaar net mear wachtsje kinne, smyt dan alle snoeiselguod of túch/ûnkrûd yn in hoekjes fan ‘e tún byinoar.

Lit it dêr noch in moanne of wat lizze, sadat de bistkes derút krûpe kinne as it har tiid is. Se kinne dan wer meiwurkje om fan jim tún in noch better plakje te meitsjen.

In fleurige groet,
Albert, Anders, Hendrik, Lybrich, Thea 
(Blombijbeets@gmail.com)

Project energie zuinig wonen in Nij Beets

De energie prijzen zijn hoger dan ooit. We willen in 2050 van het gas af. Daarnaast is het voor het klimaat hard nodig om te verduurzamen.
Drie goede redenen om uw woning aan te pakken. Maar hoe? Dat is een vraag waar veel mensen tegenaan lopen.

Dorpscoöperatie KRIGEL en de gemeente Opsterland hebben een project opgestart om de Nij Beetsters te helpen om stappen te zetten in het verduurzamen van de woningen.  Het verloop van dit project is te volgen via de volgende link: https://www.duurzaambouwloket.nl/energiebesparing-nijbeets.

Energiezuinig wonen

Op 19 september jl. was er een informatiebijeenkomst over energiezuinig wonen in Nij Beets, georganiseerd door Krigel i.s.m. de Gemeente Opsterland. Wij vonden het fijn om te zien dat er zoveel belangstelling was. Het was een geslaagde avond en we hopen dat het voor de aanwezigen vooral een nuttige en informatieve avond was. Wij willen bij deze nog wat verdere informatie met jullie delen. Allereerst kun je presentatie van deze avond vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

Hier is alles te vinden op gebied van energiebesparing, kosten, subsidies ed. Ga op de site naar energiebesparing Nij Beets en
daar vind je de presentatie. Ook kun je hier de voorbeelden zien van een energiescan bij vier huizen van verschillende bouwjaren in Nij Beets. Er zijn meer mensen die zich hebben opgegeven voor een energiescan, die in de komende maanden zal plaatsvinden. Mocht je hier interesse in hebben, geef je dan op bij Krigel. Bij voldoende belangstelling kijken we of er nog een ronde kan plaatsvinden.

Op de volgende site kun je ook nog een webinar over energieneutraal verbouwen terugkijken:
https://energieinopsterland.simmicrosite.nl/terugkijken-webinar-energieneutraal-verbouwen.

Deze webinar van een uur heeft de Gemeente Opsterland i.s.m. de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland georganiseerd. Verder zijn we heel benieuwd naar hoe je de informatie bijeenkomst hebt ervaren. Misschien heb je op- of aanmerkingen over hoe de avond verliep of over de informatie die er is gedeeld, zijn er specifieke onderwerpen waar je meer over wilt weten of heb je een andere vraag naar aanleiding van de bijeenkomst.

Wil je iets vragen of delen, mail dan naar krigelnijbeets@gmail.com.
In het najaar worden er webinars, informatie- en thema avonden georganiseerd in de regio.
Zodra dit bekend is, laten we dit weten.

Tot ziens of horens,
Krigel en Duurzaambouwloket Opsterland

Verduurzamen met KRIGEL

Na de zomer vakantie start KRIGEL samen met de gemeente Opsterland een project over verduurzamen van de woningen Nijbeets. We gaan bewoners informeren naar de mogelijkheden om energie te kunnen besparen. Eerst besparen en daarna ondezoeken wat de alternatieven zijn voor gas. Het is de bedoeling om “maatwerk” advies te geven omdat iedere woning anders is en elke bewoner in een andere fase zit mbt energie besparing. Vervolg informatie hierover komt in de Nijsbeetster.

Home

Vanuit de werkgroep duurzaamheid (Plaatselijk Belang Nij Beets) is het initiatief ontstaan voor het oprichten van een eigen energie coöperatie in Nij Beets. Op 17 maart 2015 zijn de statuten van de Dorpscoöperatie van Nij Beets “KRIGEL” ondertekend bij de notaris en is de Dorpsoöperatie een feit. Op de ledenvergadering van plaatselijk belang is de  coöperatie gepresenteerd aan de inwoners van Nij Beets.

                        Logo KRIGEL

 

 

KRIGEL is samen met vele andere lokale energie coöperaties in Friesland lid van de grote overkoepelende Friese Coöperatie genaamd ‘US KOOPERAASJE’. Deze coöperatie vormt samen met de Drentse KEI en de Groninger Energiekoepel het energie bedrijf VanOns.

 

VanOns

Logo Us Kooperaasje

Wat is Us Koöperatie?