Krigel

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Nieuws

PROJECT ENERGIE ZUINIG WONEN IN NIJ BEETS

De energie prijzen zijn hoger dan ooit. We willen in 2050 van het gas af. Daarnaast is het voor het klimaat hard nodig om te verduurzamen.
Drie goede redenen om uw woning aan te pakken. Maar hoe? Dat is een vraag waar veel mensen tegenaan lopen.

Dorpscoöperatie KRIGEL en de gemeente Opsterland hebben een project opgestart om de Nij Beetsters te helpen om stappen te zetten in het verduurzamen van de woniningen.  Het verloop van dit project is te volgen via de volgende link: https://www.duurzaambouwloket.nl/energiebesparing-nijbeets.

LEDENVERGADERING

Ledenvergadering op 16 maart om 19:30 uur in It  Trefpunt. 
Zie ook de flyer hieronder.
Flyer Krigel

Home

Vanuit de werkgroep duurzaamheid (Plaatselijk Belang Nij Beets) is het initiatief ontstaan voor het oprichten van een eigen energie coöperatie in Nij Beets. Op 17 maart 2015 zijn de statuten van de Dorpscoöperatie van Nij Beets “KRIGEL” ondertekend bij de notaris en is de Dorpsoöperatie een feit. Op de ledenvergadering van plaatselijk belang is de  coöperatie gepresenteerd aan de inwoners van Nij Beets.

                        Logo KRIGEL

 

 

KRIGEL is samen met vele andere lokale energie coöperaties in Friesland lid van de grote overkoepelende Friese Coöperatie genaamd ‘US KOOPERAASJE’. Deze coöperatie vormt samen met de Drentse KEI en de Groninger Energiekoepel het energie bedrijf VanOns.

 

VanOns

Logo Us Kooperaasje

Wat is Us Koöperatie?