Dorpshuis

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Dorpshuis ’t Trefpunt

Adres:
’t Trefpunt, Doarpsstrjitte 9
9245 HP
Nij Beets.

Telefoon:
(0512) 461953

Reserveringen, activiteiten envrijwilliger(s):
Atsje de Grouw
Thea Wouda

e-Mail:
trefpuntnijbeets@gmail.com

Bestuur:

  • Voorzitter: Theo Kooistra
  • Secretaris: Cynthia Schutrup
  • Penningmeester: Yolanda Rinzema
  • Gebouwbeheer: Hendrik de Haan