Krigel
Wat willen wij 

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Wij willen bereiken dat inwoners, bedrijven en organisatie in Nij Beets actief worden op het gebied van gebruik, besparing en productie van duurzame energie. Daarmee willen we bereiken dat gebruik van fossiele energie (bv gas, kolen, aardolie) wordt teruggedrongen. Als Nij Beets hun elektriciteit en/of gas gaan betrekken bij VanOns komt er geld vrij voor het dorp. Dat willen we gebruiken om projecten op het gebied van duurzaamheid, energieproductie, energiebesparing, maar ook de leefbaarheid in Nij Beets op te zetten.

Hoe meer inwoners via KRIGEL overstappen op energieleverancier VanOns, des te meer financiën er vrij komen. Voorbeeld, bij 100 aansluitingen bij VanOns levert dat Nij Beets 7500,- per jaar op!!