Krigel
Informatie 

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

De coöperatie verklaart als doel om de leden, te helpen bij de realisering van een volledig duurzame energievoorziening voor zichzelf en heeft het doel het realiseren van een in alle opzichten duurzame samenleving en leefomgeving.

Krigel VanOns

De coöperatie wil haar doel vooral bereiken door:

  1. Het verminderen van het energieverbruik;
  2. Het individueel of gemeenschappelijk zo voordelig mogelijk zelf opwekken en/of inkopen van duurzame energie;
  3. Het stichten van of participeren in een duurzame energie projecten;
  4. Het realiseren, faciliteren, (financieel) ondersteunen en exploiteren van (gemeenschaps) voorzieningen, faciliteiten, activiteiten en projecten.

De prioriteit gaat daarbij uit naar (aspecten van) duurzame energievoorziening, natuur, milieu, landschap, flora en fauna.

Een belangrijk uitgangspunt bij het handelen van de coöperatie is het maatschappelijk verantwoord, duurzaam en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door coöperatieve inkoop van energie, materialen en diensten.

Hoe werkt het

KRIGEL is samen met vele andere lokale energie coöperaties in Friesland lid van de grote overkoepelende Friese Coöperatie genaamd ‘US KOOPERAASJE’. Deze coöperatie vormt samen met de Drentse KEI en de Groninger Energiekoepel het energie bedrijf VanOns.

 VanOns

VanOns is een fatsoenlijke coöperatieve energiepartner voor Friesland, Groningen en Drenthe, zij heeft geen aandeelhouders en opereert zonder winstoogmerk.

De drie noordelijke koepels, waaronder dus Us Koöperaasje runnen het eigen coöperatieve energiebedrijf: VanOns. Waardoor lokale initiatieven niet langer afhankelijk zijn van commerciële leveranciers.

VanOns zorgt voor duurzaam opgewekte energie tegen concurrerende prijzen. VanOns keert de exploitatieoverschotten jaarlijks uit aan de lokale energie initiatieven, zoals KRIGEL, zodat er financiële middelen beschikbaar komen voor herinvestering in lokale duurzame energieopwekking, energiebesparende maatregelen en het vergroten van de leefbaarheid in Nij Beets.

Kernwaarden

De kernwaarden van VanOns zijn: Coöperatief, fatsoenlijk, transparant en bescheiden.

Omdat VanOns zonder winstoogmerk werkt, worden de ‘winsten’ uitgekeerd aan de lokale Energie coöperaties zoals bijvoorbeeld KRIGEL. Dit betekent dat KRIGEL per jaar per aansluiting € 75,- krijgt voor het realiseren van haar doelstellingen.

 

Energie besparen

Eén van de doelstellingen van KRIGEL is dat we ons bewust worden van hoe we met energie omgaan en waar we energie voor gebruiken. Daarbij hoort natuurlijk ook het besparen van energie. Dit is iets waar iedereen wat mee kan en wat iedereen direct in de portemonnee voelt. Zelfs met heel geringe investeringen is hier al ‘winst’ te behalen. En op een aantal energiebesparing activiteiten is subsidie te krijgen. KRIGEL gaat projecten starten. Sommige in de voorlichtende sfeer, andere zeer concreet zoals gezamenlijk in een buurt of straat maatregelen uitvoeren.