Domela’s Paad

Agenda

Laatste nieuws

dorpskrant

Domela’s Paad

Mooi om dit pad te fietsen of te wandelen!
Lengte: 25 km.

De route is gemarkeerd, zoals op de foto hiernaast!

Terugblik hoe kwam dit pad tot stand kwam.
Begin 2000 kwamen de Plaatselijke Belangen van Tijnje en Nij Beets op het idee om een fiets/wandelroute rondom de beide dorpen te realiseren. De beide dorpen hebben dezelfde achtergrond namelijk ”De Turfmakerij”. Er werd een werkgroep samengesteld om één en ander te realiseren.

Om vanuit Nij Beets aansluiting te maken met de “De Deelen” moest er op de Ulesprong weer een Pontje in de vaart worden gebracht. Begin zestiger jaren werd het Pontje, na sluiting van de school, uit de vaart genomen.

Het beheer en onderhoud van de veerpont zijn ondergebracht bij de “Stichting Ulesprongpontsje De Tynje – Nij Beets”. Naast de beide Plaatselijke Belangen is ook het Veenmuseum “It Damshûs” in de stichting vertegenwoordigd. De initiatiefnemers van de Kunst- Cultuur- en Natuurroute hebben er voor gekozen de naam “Domela’s Paad” aan deze route te verbinden. Met de naam “Domela” wordt Ferdinand Domela Nieuwenhuis bedoeld, die zich omstreeks 1890 bijzonder heeft ingezet om de erbarmelijke leef- en arbeidsomstandigheden van de veenarbeiders in dit gebied te verbeteren.
(tekst www.tynje.nl ) 

Klik op het plaatje hieronder voor het openen van de website.
De pagina open zich in een nieuw venster!