Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

De geschiedenis van sportcomplex ‘De Blauwe Kamp’.

SPORTCOMPLEX “DE BLAUWE KAMP”.

Kaart De Blauwe Kamp

Aanzichtkaart van de ‘Blauwe Kamp’.

In 1952 kocht de gemeente Opsterland een kavel van wed. S.M. Douma aan de ‘Blauwe Kampwei’ voor de aanleg van nieuwe sportvelden. Pas in 1956 startte men met de aanleg van de speelvelden, die twee jaar later in gebruik werden genomen.

Voor de financiering van het gehele complex werd de zgn. SMZ-actie ten bate van Sport, Muziekkorps Cornelia, Zwembad gehouden, die uit een landelijke loterij en bazaar bestond.

De hoofdprijs was een nieuwe Ford Anglia , die tijdens de verkoop van de loten op de vrachtauto van transportbedrijf Koopmans van dorp naar dorp werd meegenomen.

De rebus met de oplossing “HEEL HET LAND HELPT NIJ BEETS UIT DE BRAND” verscheen in vijf landelijke omroepbladen. De hoofdprijs werd gewonnen door een familie uit Avenhorn in Noord-Holland.

De opbrengst van deze actie was ƒ 26.000,00.

De nieuwe kleedboxen en de sportkantine werden in 1959 feestelijk geopend.

Oude kantine 1971
     1971 Hedzerd (links) en Aukje Veenstra(midden achter) vieren hun 12½-jarig bestaan als kantinebeheerders .

In 1978 werd de oude kleine kantine, die jarenlang werd beheerd door de familie Veenstra van de Blauwe Kampwei, volledig verbouwd . De kleedgelegenheid bestond nu uit vier kleedruimtes met douchegelegenheid. In het voorste gedeelte was plaats voor een bestuurskamer, een keuken, een hal en twee toiletgroepen.

In de grote ruimte werd een lange bar geplaatst, een stamtafel en vele kleine tafels en stoelen.

De Nederlandse Heide Maatschappij (NHM) breidde in 1983 het sportcomplex flink uit met een tweede speelveld voor de voetballers; een speel- en oefenveld voor de korfballers en een nieuwe gravelbaan voor de pas opgerichte tennisvereniging.

De nieuwe sportvelden werden aangelegd op zeer laag gelegen (drassige) weilanden.

Nieuwe kantine 1980
     Sportkantine ‘De Blauwe Kamp’, geopend 06-09-1980.

Voor de aanleg van de nieuwe sportaccommodatie werden toen tientallen vrachtwagens met zand aangevoerd uit de zandwinningput.

Op 21 augustus 1985 opende wethouder van der Harst van de gemeente Opsterland het nieuwe sportcomplex ‘De Blauwe Kamp’.

Vijf Beetster sportverenigingen konden nu hun sport beoefenen aan de Blauwe Kampwei, want ook de schietvereniging oefende in de nieuwe sportkantine.

ZWEMBAD DE BLAUWE KAMP.


     
±1965, zwembad de Blauwe Kamp.

Voor de verhoging van de lage blauwgraslanden aan de’ Blauwe Kampwei’ werd er een zeer diepe kuil in een kavel achter de geplande nieuwe sportvelden gegraven.

Spontaan ontstond er toen een waterplas, waarin heel goed kon worden gezwommen.

Zware betonplaten werden verticaal onder waterdruk in de drassige bodem gespoten, terwijl aan de bovenkant een betonnen looppad werd gemaakt.

Het stichtingsbestuur van het Maatschappelijk Hulpbetoon schonk de geeltjes van vier onbewoonbaar verklaarde “wurkhuzen” ( Domela Nieuwenhuisweg 78 t/m 81) voor het symbolische bedrag van ƒ 1,00 aan het zwembadbestuur en de sportverenigingen.

Van deze materialen werden door talrijke vrijwilligers de badhokjes en een kleine sportkantine gebouwd.

In 1959 kon het openlucht natuurzwembad worden geopend. Klik hier voor het openen van een artikel in de Leeuwarder Courant.

De kwaliteitseisen van het zwemwater werden zo langzamerhand verhoogd. Er moest een zuiveringsinstallatie worden aangeschaft, maar de financiën waren helemaal niet toereikend.

Aan de Prikkewei (nr. 14) werd in 1975 door vrijwilligers een splinternieuwe bungalow gebouwd en even later verkocht. Van de winst (ƒ 60.000,00) kon de noodzakelijke en kostbare zuiveringsinstallatie worden aangeschaft.

Voor het water uit een “wel” onder het zwembad werd in 1996 een nieuwe pompinstallatie aangelegd.

Zwembad De Blauwe Kamp   Zwembad De Blauwe Kamp
     Aanzichtkaarten van zwembad de Blauwe Kamp.

Drie jaar later vond er een grote renovatie plaats met heel veel eigentijdse voorzieningen. Het bad werd kleiner en de kleedgelegenheid werd gemoderniseerd. In 2005 werd een waterglijbaan feestelijk geopend door het advocaten duo Hans en Willem Anker uit Akkrum.

In 2012 werden er heel veel zonnepanelen geplaatst voor de eigen duurzame stroomvoorziening.

Tijdens de inwerkingstelling van deze panelen door burgemeester F. Ravenstein van de gemeente Opsterland werd zij toepasselijk geassisteerd door Nienke Wagenaar, die gedurende 25 jaar een stuwend bestuurslid was geweest.

Eén van de traditionele activiteiten in het zwembad is de jaarlijkse zwemvierdaagse en worden er zwemlessen (met examen) verzorgd door een badmeester (of – juffrouw).

Deze vierdaagse wordt de laatste jaren afgesloten met festiviteiten in en rond het zwembad met nachtzwemmen.

CAMPING DE BLAUWE KAMP.
    
Foto onder:1964 de eerste tenten op camping de Blauwe Kamp.

Camping de blauwe Kamp

“Zo begon het! Korfballers “uit Holland” , die in 1970 naar Nij Beets kwamen om wedstrijden te spelen, namen wel eens een paar tenten mee.

Die zetten ze dan langs het veld”, stond in de Leeuwarder Courant van 1983 vermeld.

De sportverenigingen (Blue Boys en Hermes) kregen extra inkomsten uit de exploitatie van een minicamping langs de sportvelden. De kampeerders stonden bijna met hun tentharingen en scheerlijnen in het speelveld. De doucheruimtes van de nieuwe sportkantine werden door de campinggasten gebruikt.

De gemeente Opsterland kocht in 1971 een paar kavels van de familie Biesma en de Wagt aan de ‘Blauwe Kampwei’ voor de aanleg van een parkeerterrein en voor een veld van zestien kampeerplaatsen. Twee jaar later (1973) vond de oprichting plaats van de stichting ‘Camping De Blauwe Kamp’. De eerste nieuwe caravans verschenen in datzelfde jaar op de nieuwe camping. De campinggasten zochten de rust. Fanatieke sportvissers vonden in het Polderhoofdkanaal een uitstekend viswater. Bovendien konden ze in de omgeving leuke fietstochten maken.

Tegelijk met de uitbreiding van de sportvelden in 1985 werd ook de camping vergroot. Het nieuwe veld bood plaats aan wel dertig kampeerplaatsen. De eerste stacaravans vonden ook op de Blauwe Kamp een mooi plekje. Voor de gezelligheid werd de camping ingericht met bloemen- en groentetuintjes.

Luchtfoto van de beginjaren Camping de Blauwe Kamp
     Luchtfoto ±1975 van camping de Blauwe Kamp.

In 1994 werd het beheer overgedragen aan de landelijke “Old timerclub” voor caravans. Sommige campinggasten verschenen nu met antieke caravans op de camping. Zij zorgden ook voor een beheerder uit Boornbergum.Na zes jaar nam het voormalige campingbestuur het beheer weer over.

In 2007 werd de camping verkocht aan de nieuwe eigenaar van Watersportpark “Yne Lijte” in Grou , die een jaar later het Waterpark Nij Beets weer verkocht aan projectontwikkelaar Nical uit Enschede.

De oude caravans en stacaravans verdwenen en werden vervangen door elf luxe chalets van 60 m2. Het Park Nij Beets is ingericht met achttien kavels. Op zeven kavels staan nog geen chalets, terwijl de betonfundering al is geplaatst.

De ontwikkeling stagneerde ernstig, omdat de heropening van het Polderhoofdkanaal te lang op zich liet wachten. Bovendien werd de projectontwikkelaar ook nog eens getroffen door een zeer langdurige economische crisis, waardoor een faillissement niet kon worden voorkomen.

Dankzij heel veel vrijwilligers is sportcomplex’ De Blauwe Kamp’ in zestig jaar uitgegroeid tot een mooie sportaccommodatie, waar vele sporters hun sport kunnen beoefenen in wedstrijd verband of recreatief.

Voor het onderhoud van het zwembad, de sportvelden en de gebouwen blijft de inzet van vrijwilligers onmisbaar!!!!

Bronvermelding:
Archief It Damshûs.
Archief Plaatselijk Belang Nij Beets.
Hermes, 60 jier kuorbaljen.
O.G. Dijkstra.
Jubileumboek, 75 jaar Blue Boys.

Deze berichten vind je misschien ook leuk