Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Uitbreiding Nij Beets na WO II.

Twee jaar na WO II ontwikkelde de gemeente Opsterland een uitbreidingsplan voor Nij Beets, want er was sprake van een woningtekort.
In 1949 werden de weilanden achter de Dorpsstraat bouwrijp gemaakt. Een jaar later liet schilder Johannes Mast het eerste pand bouwen in dit zgn. Stratenplan (v.d. Brugghenstraat 30/nu kapsalon Dijkstra).
Drie jaar later startte de bouw van een hele serie huurwoningen door Woningbouwvereniging (nu Woningcoöperatie Elkien) aan de Tjepke Nawijnstraat.Van der Brugghenstraat 30 ,1950. 
       Het eerste huis in het ‘stratenplan’ ±1950 , v.d Brugghenstraat 30 ,  ( nu kapsalon Dijkstra ).

v.d. Bruggenstraat 30.       
       v.d. Brugghenstraat 30.                                                                          Tjepke Nawijnstraat in de beginjaren.

Tjepke Nawijn was bovenmeester van de OL-school aan de Straatweg en bracht de erbarmelijke leefomstandigheden in de openbaarheid (was socialist in hart en nieren).

 Bouwbedrijf de Haan uit Oudega (Sm.) bouwde vervolgens in 1956 een modern postkantoor voor Postkantoorhouder Durk Hellinga en een nieuwe woning voor buurman Evert Huisman.    Luchtfoto Nij Beets, 1956.

Wanneer werden de woningen in de Tj. Nawijnstraat gebouwd?
TJEPKE NAWIJNSTRAAT:

Nrs. 18 t/m 281953
Nrs. 17 t/m 231958
Nrs. 1 t/m 71953
Nrs. 9 t/m 151957
Nrs. 10 t/m 122008

   
      Tjepke Nawijstraat – 2013.

De woningvoorraad in Nij Beets bedroeg in 1967, 445 op 1541 inwoners. In de volgende tien jaar wilde de gemeente nog 60 woningen bouwen.

 V.V. BRUGGHENSTRJITTE:

Nrs. 1 t/m 71970
Nrs. 2 t/m 61970
Nrs. 10 t/m 141968
Nrs. 16 t/m 222008
Nr. 30(eerste huis in het zgn. Stratenplan).
Nr. 361956

  
     v.d. Brugghenstrjitte, genoemd naar dominee v.d. Brugghen, die predikte in het Houten Himeltsje aan de Prikkewei (plm 1900).

VAN EEDENSTRJITTE:

Nrs. 9 t/m 111958
Nrs. 13 t/m 191958
Nrs. 4 t/m 61967
Nrs. 12 t/m 281974
Nrs. 21 t/m 311978
Nrs. 30 t/m 361986

  
     van Eedenstrjitte, genoemd naar Frederik van Eeden van Frij Fryslan aan de Straatweg.

GIETERSEWEI:

Nrs. 1 t/m 152008

  
     Gietersewei, genoemd naar de eerste verveners afkomstig uit Giethoorn.

Voor 1990 werd er voor ons dorp een sterke bevolkingsgroei voorspeld van 143 inwoners, waardoor men in 1977 nieuwbouwplannen voor 135 woningen ontwikkelde (in 1990 moest het woningbestand 592 zijn).

In 1982 verrezen in de Hoenstrjitte vier “twee onder éénkappers”van Woningbouwvereniging Opsterland.

HOENSTRAAT:

Nrs. 1 t/m 151982


     Hoenstrjitte.

Vervener Hoen woonde en werkte in Frij Fryslan van Frederik van Eeden.

Voor de snelle groei van het aantal woningen in ons dorp telden de volgende aspecten:

  • Er waren problemen met oude en slechte woningen,
  • Door bedrijfsbeëindiging (sanering) van de boer waren er nieuwe burgerwoningen nodig,
  • Jonge Nij Beetsters hadden trouwplannen en wilden in Nij Beets blijven wonen,
  • Doorstroming van de eigen bewoners naar een nieuwe woning, omdat recreanten bestaande woningen wegkochten.
  • De binding met het dorp was vaak groot, zodat het moeten reizen naar de werkbestemming vaak geen belemmering was (forenzenverkeer met Drachten, Heerenveen, Gorredijk en Leeuwarden enz.)

VERDERE DORPSVERNIEUWING.


     Luchtfoto Nij Beets van 24 juni1994 – ( SKY pictures 128 – 240694 ).

In 1987 werd er een bestemmingsplan ontworpen voor nieuwbouw achter het Buurthuis (’t Trefpunt) en het Skûlhoal. De voormalige Hervormde School functioneerde nu als Jeugdhonk en als bibliotheek.

Een jaar later werd het gebied bouwrijp gemaakt. Het lokale bouwbedrijf Poelstra bouwde in 1990 de eerste modelwoning (Dûmnysbosk 20).


     Voormalige modelwoning ( familie Heringa).

 Weldra verrezen de eerste “twee onder éénkappers” in het Dûmnysbosk en de Peppel.
Deze woningen werden in de volgende jaren gebouwd:

DUMNYSBOSK:

Nr. 201990 (modelwoning fase 1)
Nrs. 9 t/m 191992
Nr. 311991
Nrs. 1a t/m 1 n1996 (16 april geopend)

  
      Dumnysbosk.

Op 5 november 1992 vond de algemene oprichtingsvergadering plaats van de “Wenmienskip âlderein Nij Beets” plaats.

Na twee jaren van voorbereiding en overleg verrees in het Dûmnysbosk een fraai nieuw gebouw met veertien wooneenheden in twee woonlagen, die worden verhuurd door Woonfriesland uit Drachten.

Het was een “BOPPESLACH” voor de senioren uit ons dorp.

  
     Boppeslach.

DE PEPPEL:

Nrs. 1 t/m 111994
Nrs. 13 t/m 231996
Nr. 352006

  
     De Peppel.

De woningvoorraad van Nij Beets op 1 januari 1995 is 547.

In het woningbouwprogramma De Bjirk van 1995-2005 stond een uitbreiding met 40 woningen gepland. In fase 1 kwamen 13 kavels vrij voor vrijstaande woningen en in fase 2 12 kavels voor halfvrijstaande woningen.

De belangstelling was overweldigend, want er meldden zich 105 gegadigden bij de gemeente.

Bouwbedrijf U. Veenstra uit Harkema bouwde in 2001 de eerste woning met praktijkruimte voor dokter Stadt in het nieuwe gebied.

DE BJIRK:

Nr. 22001
Nrs. 7 t/m 172006

  
     De Bjirk.

DE ELS:

Nr. 12001 t/m 2002
Nrs. 2 t/m 82002

    
     De Els.

DE ESK:

Nrs. 1 t/m 72002
Nrs. 2 t/m 121006

 
     De Esk.

In de periode 1950 tot 1990 werd er in Nij Beets een heel contingent huurwoningen gebouwd door Woningbouwvereniging Opsterland (nu Woningcorporatie Elkien) en Woonfriesland. Daarna tot heden werden veel nieuwe woningen in de koopsector.

Eind 2007 veroorzaakte de crisis een ernstige stop in de huizenbouw. De Nederlandse banken hielden de hand op de knip en de woningmarkt raakte uit balans.

Momenteel zit de huizenmarkt hierdoor muurvast, ondanks allerlei creatieve oplossingen.
Ook in ons dorp zijn momenteel geen nieuwe uitbreidingsplannen.

Bron:
Archief Plaatselijk Belang Nij Beets,
Archief gemeente Opsterland, Beetsterzwaag,
Archief Woningcorporatie Elkien, Gorredijk.
Archief Woonfriesland, Drachten.

Deze berichten vind je misschien ook leuk