Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

SPORTMINNEND NIJ BEETS!

(Vervolg van aflevering december 2012 ).

HERMES.

In 1968 bestond de oudste sportvereniging 50 jaar. Dit heugelijke feit werd herdacht in café de Hoeke van Klaas Postma. Van bondsvoorzitter Bergsma ontving Hermes de bondsvlag van de KNKB. In dit jubileumjaar organiseerde de Beetster korfbalclub het Opsterland Tournooi en op de feestdag (8 juni) vele wedstrijden op sportpark De Blauwe Kamp.

In de winterperiode van 1968 zocht Hermes voor het eerst in haar bestaan de warme sportzaal op en nam deel aan de zaalcompetitie (microtoernooi) in Gorredijk en Drachten.
Om de clubkas te spekken organiseerde Hermes voor het eerst een oliebollenactie in ons dorp.
De oliebollen werden daarna jarenlang in de sportkantine gebakken en door enthousiaste leden thuis bezorgd.

Vanaf 1970 trokken de Hermesleden in het voorjaar gewapend met polsstokken naar de vele weilanden op zoek naar kievitseieren.


     Teamfoto van Hermes uit 1966.

Naast het spelen van korfbalwedstrijden was Hermes heel actief met de organisatie van allerlei activiteiten om de verenigingskas te spekken.
Zo organiseerden Hermes, Blue Boys en de Eendracht in 1971 gezamenlijk een schaatstoertocht van 50 km, maar door de invallende dooi werd deze afgelast. Door de zachte winters moesten ze zelfs vijf jaar wachten. In 1976 kon de eerste schaatstoertocht nu echt plaatsvinden. Over belangstelling had de organisatie niet te klagen. Door het grote succes stond dit evenement in de volgende winters regelmatig op de agenda.
In plaats van een bal in de korf te werpen plukten de korfballers ook appels in een boomgaard in Marknesse (NOP).
En er werden jaarlijks tulpenbollen gepeld in het pakhuis van Henk Dam (Bandenboer). Ook thuis werden bloembollen gepeld. Deze actie bracht zelfs ƒ 750,00 in het laatje.
Een paar jaar later is de opbrengst zelfs ƒ 1300,00.

In 1974 legde voorzitter Klaas Slange na jaren zijn voorzittershamer neer en overhandigde hem aan Rinse de Wagt. Klaas werd benoemd tot erelid.
Voor het eerst organiseerde de ambitieuze trainer Chris Liemburg trainingsweekenden op camping De Hout in Bakkeveen. Sinds de komst van Liemburg steeg het nveau.
De volgende jaren werden deze trainingskampen voortgezet.

Een jaar later neemt de familie van der Wolf het kantinebeheer over van vrouw Aukje Veenstra, die door de jaren onlosmakelijk verbonden was geweest met de sportkantine.

1976 was voor korfbalclub Hermes het jaar van de kampioenen.
Hermes 1 werd veldkampioen; Hermes 2 zaalkampioen en ook de A-aspiranten van Altyd Kwiek/Hermes en de Pupillenmeisjes Altyd Kwiek/Hermes werden kampioen.
In ditzelfde jaar worden er plannen in voorbereiding om de te kleine kantine uit te breiden tot een echt clubgevbouw.
Een jaar later is voor Hermes nog succesvoller, want de kampioensvlag wordt maar liefst vijfmaal gehesen.
Opmerkelijk feit is de voetbalwedstrijd tussen Blue Boys en Hermes, die verrassend door de korfballers werd gewonnen. In een revanchewedstrijd een jaar later laten de blauwhemden zich niet voor de tweede keer verrassen.

Na vele succesvolle jaren daalde het ledenbestand door verschillende oorzaken. Helaas kwam in 2003 een einde aan de oudste sportvereniging in Nij Beets.

BLUE BOYS DEEL 2,
( Vervolg van aflevering december 2012. )

LANGZAAM MAAR ZEKER NAAR DE TOP.

De A- en B- junioren van Blue Boys werden in 1965 kampioen. Een jaar later promoveerden de senioren van Blue Boys zon 1 uit de eerste klasse FVB (Friese Voetbal Bond) naar de 4e klasse der KNVB met een gecombineerd elftal van jong en oud.
Aan het einde van het seizoen ‘67/’68 speelde Blue Boys zon 1 een beslissingswedstrijd tegen Dokkum in Harkema Opeinde. Door de winst op de Dokkumers (2-0) promoveerden de blauwhemden aangemoedigd door duizenden enthousiaste toeschouwers zelfs naar de 3e klasse van de KNVB. Trainer Rommers uit Leeuwarden boekte veel succes met zijn manschappen, want in de 3e klasse eindigden ze een jaar later op een respectvolle vijfde plaats.
Door het vertrek van drie waardevolle spelers (Bouwe de Groot, Wiebe Ypenga en Fedde Rinsma) kwam er een einde aan de gloriejaren. Toen Jan Slange, Harm de Wagt, Auke de Groot en Jan v.d. Mei ook nog verhuisden kreeg het degradatiespook steeds meer macht. Blue Boys zon 1 gleed af naar de 2e klasse van de FVB.

Na de A-junioren was er in Nij Beets geen mogelijkheid meer om te voetballen voor jongens van Christelijke huize om hun voetbalcarrière voort te zetten.
De echte voetballiefhebbers weken uit naar ZVB Boornbergum. In 1980 richtten Johan Heddema, Lieuwe Lageveen en Heine Tolsma een zaterdagafdeling op.
De eerste oefenwedstrijd tegen Blue Boys zon 4 werd nog met 3-5 verloren. Drie jaar later kwam de omwenteling.

Oene v.d. Molen en Folkert Tolsma kwamen in het seizoen ‘83/’84 terug van Boornbergum.
Goaltjesdief Oene v.d. Molen was in het volgende seizoen zeer productief met liefst 28 doelpunten. Vijf jaar na de oprichting promoveerde Blue Boys zm 1 met trainer Koos de Vries naar de 3e klasse der FVB.
In het seizoen ‘88/’89 werd de kampioensvlag al weer gehesen. Twee bussen met supporters moedigden de blauwhemden aan in Suameer. Door de 2-0 winst promoveerden ze naar de 2e klasse der FVB.
Net als de korfballers namen de voetballers in de winterstop sinds 1988 voor het eerst deel aan een zaalvoetbalcompetitie (de Midwintercup).

Pas in 1996 was Blue Boys zm 1 weer succesvol en promoveerde trainer Sas v.d. Velde met zijn manschappen naar de 6e klasse der KNVB afdeling Noord.

    
1985: 1e Kampioenschap Blue Boys zm ( afdeling zaterdag middag ).

In 1996 werd n.l. de FVB opgeheven na 93 jaar (1903-1996).

Een jaar later speelde Blue Boys zm onder trainer Hans v.d. Veen een beslissingswedstrijd in Emmen tegen SVBO. Op de dag van de vuurwerkramp in Enschede promoveerden de blauwhemden naar de 5e klasse KNVB Noord.

Omdat de sportvelden van sportpark De Blauwe Kamp helemaal werden gerenoveerd vonden de trainingen en de wedstrijden plaats op een veldje aan de Utein in Beetsterzwaag.

Pas in 2005 steeg Blue Boys zm 1 na twee miraculeuze wedstrijden tegen Anjum naar de 4e klasse der KNVB Noord.

Sietse v.d. Berg was in 1971 al initiatiefnemer tot de oprichting van een dameselftal bij Blue Boys, maar na twee jaar stopten de dames al weer met voetballen.
Jesper Laansma en Gerda de Haan staan ruim dertig jaar later (2003) aan de wieg van een nieuw dameselftal.
Na een onwennige periode speelden ze in het seizoen 2003/2004 voor het eerst competitieverband.
Door een goede doorstroming uit de jeugd (meisjes C-junioren van oprichter Sikke Marinus) is de damesafdeling wel levensvatbaar.
In 2013 viert de damesafdeling van de bloeiende voetbalvereniging Blue Boys al haar tweede lustrum.
Stand van zaken seizoen 2012/2013:

Blue Boys telt:

Senioren zaterdag: 53 leden; senioren zondag: 30 leden; Dames: 19 leden; junioren (B en C): 28; meisjes junioren: 14; pupillen D, E en F: 53.

In het kader van 150 jaar Nij Beets speelde Blue Boys All Stars tegen sc Heerenveen Old Stars op woensdag, 29 mei 2013.
De Blue Boys All Stars werden gevormd door: Wilgert Dekker, Douwe Geertsma, Sander Hoekstra, Willem Wietse Kooi, Martin Lageveen, Jelle v.d. Leeuw, Gerben Meter, Daniel v.d. Meulen, Bertus Mulder, Norwin Piet, Peter Politiek, Ben Schoutsen, Gert Jan Tolsma, Sander Veenstra, Bauke de Vries, Robin Hoekstra, Mats Wouters en Merijn Zomers.
Coaches waren John Blauw en Bertus Oosterwoud.
Doelman Tukker van Old Heerenveen voorkwam een grote en beschamende nederlaag voor de oldies, maar goaltjesdief Sander Hoekstra bezorgde de blauwhemden een onvergetelijke overwinning. Mooi om een jubileumjaar mee af te sluiten.


VOLLEYBALVERENIGING VV BEETS.

Opgericht: 1982.
Oprichters: Yvonne Vogtsmid, Grietje Koopomans, Harry Klarenbeek en Nynke Nicolai.
De volleybalvereniging is een paar jaar geleden gefuseerd met Beetsterzwaag en draagt de toepasselijke naam O.D.S. (Over De Snelweg).
Door de fusie is het ledental momenteel 100.
Er zijn drie heren- en 4 damesteams, die in competitieverband hun sport beoefenen.
Bovendien bestaat er een team met B-jeugdleden (13-,14- en 15-jarigen).
Voor de basisschoolleerlingen hebben ze drie C-Minivolleybalteams in Nij Beets en één minivolleybalteam in Beetsterzwaag.

TûKE BATSERS.

Opgericht: 1968.
Oprichters: Doete Tolsma, Tite Hoekstra, Sietse v.d. Duim, Nienke Wagenaar, Jeltsje Rinzema, Hendrik Veenstra, Jacob Hoekstra en Lourens v.d. Akker.
Momenteel (2013) volleyballen 17 dames in twee ploegen een onderlinge competitie, maar ze nemen ook deel aan het Opsterlandtournooi. Ze binden dan de strijd aan tegen Gorredijk, Wijnjewoude, Lippenhuizen en Tijnje in een uit- en thuiswedstrijd.

Later werd er Beachvolleybal en Stratenvolleybal georganiseerd.
In 1997 vond de Beachvolleybal plaats bij café de Hoek en werd door Heerke en Annie de Roos georganiseerd. Ze speelden toen met twee spelers tegen twee. Een jaar later nam de volleybalvereniging de organisatie op zich en speelden ze vier tegen vier.
In 2007 verhuisde de beachvolleybal van de Hoeke naar Sportpark De Blauwe Kamp.
Bij beachvolleybal spelen ze met veel enthousiasme in vriendenploegen tegen elkaar en bij Stratenvolleybal Buurtverenigingen.

Reeds in 1982 werd er op het grasveld bij OBS de Jasker ieder jaar Stratenvolleybal georganiseerd door de tennisvereniging. De Jasker stelde haar lesruimtes en toiletten toen geheel belangeloos ter beschikking van de deelnemers.
Het enthousiasme voor dit evenement was heel groot, want in de beginjaren namen wel 22 teams deel. De groepen bestonden uit buurtverenigingen, die in drie poules werden verdeeld. Drie dames en drie heren vormden een team en de wedstrijd duurde toen 10 minuten.
Voor het winnende team werd een wisselbeker door Sietse v.d. Berg beschikbaar gesteld, terwijl de beste drie teams van een heerlijke taart van bakker Hoekstra konden smullen.
Later werden de wedstrijden op de sportvelden van sportpark De Blauwe Kamp gespeeld.

    
Het winnende team van het straten volleybal uit 1984.


SLOEPROEIVERENIGING “DE TURFTRAPERS”, NIJ BEETS.

Herenroeiers opgericht: 1-3-2002.
Oprichters: Fokke v.d. Wolf, Willem Dam en Henk Hospes.
Damesroeiers opgericht: 1-3-2005.
De sloep is een oude eikenhouten reddingssloep met de oorspronkelijke naam “WOELWATER”. Nu heet hij Turftraper.
Eerste wedstrijd, na veel trainingsarbeid op de Nieuwe Vaart, in september 2002 in Terherne.
Door de FSN (Federatie Sloeproeien Nederland) worden wedstrijden georganiseerd.
Hoogtepunten: Turftrapers 1 (heren)promoveerde in 2006 naar de Hoofdklasse en won de eerste prijs in Amsterdam.
In 2008 werden de heren 15e in de Harlingen-Terschelling race en 9e op het NK.
Turftrapers 2 (dames) roeit in een teakhouten zeilspiegelsloep van 1896.
In 2005 promoveerden de dames naar de 2e Klasse.
Momenteel is de animo voor het roeien geluwd, want de vereniging telt nog vier mannen en negen dames. Hierdoor kunnen ze eigenlijk nog uitsluitend met één sloep roeien, want ze hebben per sloep zes roeiers en één stuurman nodig.
Hun trainingsarbeid verrichten ze op de woelige wateren van de Veenhoop. Ze roeien wel tochten van 10, 15 en 17 km.

TENNISVERENIGING NIJ BEETS.

Opgericht: 1-4-1982.
Oprichters: Hanneke Koopmans (voorzitter) Wieger Minkes (penningmeester), Mariaane Gibbink (secretaris), Jantsje Stienstra, Jos Meews, Harm Tolsma, Bonnie de Haan en Piet van Daalen.
De oprichting kwam tot stand met hulp van cultureel werker Willem Hulshof.
Ze begonnen met 81 leden, waarvan 14 tennissers twee keer per maand wilden tennissen. Met een laag fijne mijnsteen op een ondergrond van puin werd een tennisbaan gemaakt op het terrein van de transportbedrijf Koopmans aan de Prikkewei.
Een bouwkeet functioneerde als kantine. De omheining bestond uit bouwhekken.
Een regelmatige oud-ijzeractie leverde weer extra financiën op.

     
1984 de tennisbaan op het beging van de prikkewei op de achtergrond de boerderij van fam. J. Dijkstra.

Op 11-5-1985 werd de nieuwe tennisbaan op Sportpark De Blauwe Kamp feestelijk geopend. De aanleg van een nieuwe tennisbaan moest destijds al een ton kosten, maar door zelfwerkzaamheid scheelde dat de helft.
Later werd hij uitgebreid met nog een tennisbaan.

Momenteel telt de tennisvereniging 25 jeugdleden en 75 leden. De helft is actief lid.
De jeugd krijgt wekelijks training en een deel van de andere leden speelt onderlinge competities en neemt deel aan een dorpentournooi. Zij slaan een balletje op tegen Terwispel, Tijnje en Rottevalle.


GYMNASTIEKVERENIGING “KRACHT EN VRIENDSCHAP”

Opgericht: 1986.
Oprichters: mevr. Ymkje Tolsma-Veenstra, mevr. Baukje Tolsma-Klomp, Mevr. Christina Boschma-Bouma en mevr. Hillie Machiela-Machiela.
Hoogtepunt:
Meedoen aan het Opsterlandse Gymnastiek Gala op 26-3-1993.
Bovendien namen twee groepen aan Combinatics.

Momenteel (2013) telt de vereniging 70 leden. Deze groep bestaat weer uit 55 jeugdleden.
Deze leden krijgen peuter- en kleutergym, streetdance en turnen voor 14 leden (alleen meisjes?). Die zijn verdeeld in twee groepen van zeven.
Na de kerstvakantie kunnen vijftien volwassenen tien weken lang deelnemen aan de zgn. Zumbalessen (dansen op muziek).
(zie verder  

SCHAATSVERENIGING/IJSCLUB “DE EENDRACHT”.

Opgericht: 26-12-1879.
Oprichters: onbekend.
In Beets bestonden vroeger drie ijsverenigingen n.l.
IJsclub Nieuw Beets, IJsclub ’t Hoekje en IJsclub Nij Uttocht.
De schaatswedstrijden vonden plaats op de talrijke petgaten en op het Polderhoofdkanaal.
Deze drie ijsclubs fuseerden in 1924 tot een nieuwe ijsclub met de naam “Eendracht”. In 1946 werd de oude ijsbaan achter de boerderij van de fam. Schuurmans (aan het Polderhoofdkanaal) voor het eerst in gebruik genomen.
Schaatscoryfeeën:

Elfstedenwinnaar Jeen v.d. Berg in 1954 (was onderwijzer aan de O.L.-school).

Geert Dijkstra, Ned. Kampioen Korte baan,

Lammert Toering, Ned. Kampioen junioren,

Arjen Dijkstra, Ned. Kampioen Korte baan.

Na vele besprekingen trok Jan Kooijker als eerste schaatser zijn baantjes op de fonkelnieuwe ijsbaan naast het Damshûsterrein in december 2012.
Momenteel (2013) telt ijsclub Eendracht 300 leden en verrijst er achter het entreegebouw van laagveenmuseum It Damshûs een schitterend clubgebouw. Vroeger was dit maar een simpele bouwkeet op wielen.

JEUX DE BOULES.

In 1998 werd er zelfs in ons dorp een jeux de boules”vereniging” opgericht.

Ze richtten een “smûk” plekje in op Sportpark De Blauwe Kamp. De gravel krijgen ze ieder jaar van de tennisvereniging.
Op zondagmiddag zijn er bijna altijd zes enthousiaste jeux de boulers aanwezig.

SCHIETSPORTVERENIGING NIJ BEETS.

In 1985 werd de schietsportvereniging Nij Beets in café de Hoek opgericht. Enkele jaren later verhuisden de schutters, die alleen met geweer en pistool schieten, de schietbaan naar de sportkantine aan de Blauwe Kamp. Dit duurde maar kort. Ze vonden een mooie plek in het Buurthuis/Trefpunt, waar ze wekelijks recreatief onderlinge wedstrijden schieten.
De vereniging telt momenteel (2013)15 tot 20 schutters.
Twee leden nemen ook deel aan wedstrijden elders.

SCHUTJASCLUB ’T TROEFKE.

In 1967 werd deze kaartclub opgericht en organiseerde haar kaartavonden in het begin in café de Hoek. Deze kaartclub telde in het begin wel 28 leden.
Later verhuisden ze naar café de Brêge.

BILJARTCLUB DE HOEK.

In 1946 werd de biljartclub opgericht door Harm Moed, Pier Walstra, Thiemen Huisman (cafébaas) en Rudger Rinzema.
Bij de oprichting telde deze club wel twintig leden, die één keer per week een biljartavond organiseerden. Een heel seizoen werd beëindigd met de verdeling van de wisselbekers.

Momenteel (2013) treedt een nieuwe groep jeugdige biljarters in de voetsporen van de oude biljartclub. Op woensdagavond maakt cafébaas Ronald Pries van café de Brêge het biljartlaken warm en kunnen de deelnemers weer de biljartballen laten rollen.

COUNTRY LINE DANCE.

Eind 20e eeuw (1998-2002) was country linedancing razend populair. De groep line dancers in het Buurthuis/Trefpunt was zo groot, dat ze wel in twee groepen konden worden verdeeld.

Deze berichten vind je misschien ook leuk