Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

De eerste onderneming in Nieuw Beets

Na het begin van de verveningen in 1863 in het Burgemeestersveen werden in mei van datzelfde jaar de eerste twee gezinnen, die gehuisvest waren in twee woonbokken, in het bevolkingsregister van de gemeente Opsterland ingeschreven.

Op het kruispunt van de Prikkewei (was destijds een hooiweg in de Beetster Hooilanden) en de nieuwe Straatweg (deed dienst als waterkering) liet veenbaas Tjibbe Koopmans uit Beetsterzwaag in 1864 dit café met winkel bouwen op de Hoeke met de toepasselijke naam “De eerste onderneming”. Met de toename van het aantal veenarbeiders in deze streek steeg ook de klandizie.

Acht jaar later wordt veenbaas Harm Feitses van Zwol de nieuwe eigenaar. In 1878 werd het pand overgenomen door R. v.d. Werf, die na vijf jaar al weer vertrekt.

De familie de Wit spant de kroon door er tot 1913 te blijven wonen. Deze familie zal op de Hoeke vele veenstakingen (Bollejijen) meemaken.

Tien jaar lang is R. v.d. Schaaf er de nieuwe cafébaas. Achter het café laat hij een nieuwe feestzaal bouwen in 1916. De zgn. “doorreed” (is een soort schuur met een voor- en achterdeur, waar de paarden van de boeren werden gevoerd, als de boer in het café zat) moest door de bouw worden verplaatst langs de nieuwe Straatweg.

Meer dan een halve eeuw zou de familie Huisman (vader Aldert en zoon Thiemen) de kost verdienen in dit etablissement. Echter in 1947 werd de Eerste onderneming afgebroken en vervangen door het huidige pand.
Een aantal jaren geleden kwam er een abrupt einde aan de functie van horecagelegenheid van dit café.

Momenteel is café de Hoek omgetoverd tot medisch centrum in opdracht van de locale huisarts dokter Stadt. Zie de foto’s hieronder.

Bronnen:
– Foto’s: archief It Damshûs, beetsonline.nl , G.Andela.

Vorige: Start vervening in de grote veenpolder van Opsterland en Smallingerland

Volgende: 1868 waterschap de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland kwam tot stand

Deze berichten vind je misschien ook leuk