Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Start vervening in de grote veenpolder van Opsterland en Smallingerland

Op 13 april 1863 startte de officiële vervening in deze polder. Jonkheer Jan A. Lycklama á Nijeholt, burgemeester van Opsterland, zette toen op verzoek van de verveners Cornelis en Tjibbe Koopmans uit Beetsterzwaag de eerste spade in de bovengrond van het “Burgemeestersveen”.

Een verslaggever van de Leeuwarder Courant schreef: 
“De nationale driekleur wapperde in het veld, gepaste toespraken werden gehouden en later werd, ten huize van mejufvrouw de weduwe Bouma, logementhoudersche alhier (Beetsterzwaag), alwaar door de heeren Koopmans, den heer burgemeester en een aantal andere uitgenoodigden eenige ververschingen werden aangeboden, het begonnen verveeningswerk, in zijne gevolgen enz., in het breede besproken.”

Naar aanleiding van deze vervening ontstond een nieuwe nederzetting, Nieuw Beets.

Op de foto van 1925 is het overgebleven petgat met “Kreilen” (struikgewas) in het Burgemeestersveen nog zicht baar.

Het “Burgemeestersveen” lag aan de Tolhekbuurt, de Leppedijk en de Sydwalle (verlengde waterkering van de Dykfinne).

In de verte zie je de woonboerderij van het huidige bouwbedrijf Dijkstra.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is burgemeestersveen.jpg

Bronnen:

-“It Begjin, 125 jier Nij Beets, O.G. Dijkstra,
– “Opstand in de turf”, Kerst Huisman.
– Foto: archief It Damshûs, beetsonline.nl

Volgende: De eerste onderneming in Nieuw Beets

Deze berichten vind je misschien ook leuk