Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

1868 waterschap de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland kwam tot stand

In de Beetster Hooilanden werd in die tijd al druk verveend. De officiële start van de vervening was op 13 april 1863 in het zgn. Burgemeestersveen.

Door het Provinciaal Bestuur werd er op aangedrongen om de achtergebleven gronden na de vervening in cultuur te brengen. De veenbazen betaalden voor deze werkzaamheden het zgn. slijkgeld aan het nieuwe polderbestuur, dat in 1868 werd opgericht.

Tussen 1863 en 1892 liep dit gebied regelmatig onder water. De dijkjes van de drie plaatselijke poldertjes (Burgemeestersveen, de Blauwe Kamp en de Westerburefennen; zie kaartje) braken in de winterperiode regelmatig door, waardoor aanmerkelijke verliezen aan turf werd geleden.

In de winter van 1875/1876 ontstond door de overvloedige regenval een grote vlakte van water en modder. De druppel, die de emmer deed overlopen, was de overstroming van februari 1892. Bijna alle veenpolders waren ondergelopen. Het water stroomde over de Prikkewei en de mensen vluchtten voor een maand naar de oude school in Beetsterzwaag. De onbeschrijfelijke ellende kreeg veel landelijke aandacht. Een inzamelingsactie bracht een enorm bedrag op, die door een commissie werd verdeeld. De zgn “wurkhuzen” aan de Straatweg met een grote loods moest voor werkgelegenheid zorgen.

Na deze watersnoodramp werd er bij het Polderbestuur van de Groote Veenpolder sterk op aangedrongen op een snelle en stevige bedijking van de polder.

De aanbesteding van de bedijking van het noordelijk deel vond plaats in 1893; het zuidelijk deel in 1894.

De twee stukken werden gescheiden door de Straatweg (huidige Domela Nieuwenhuisweg), die dienst deed als waterkering. De Straatweg werd als waterkering reeds in 1832 aangelegd en werd toen Nije Leppedijk genoemd.

In februari 1894 teisterde een overstroming nogmaals dit gebied. De Straatweg brak op vijf plaatsen door. Door het nieuwe Stoomgemaal op de Veenhoop werd dit gebied weer drooggemalen.

Bronnen
– ‘It Begjin, 125 jier Nij Beets, O.G. Dijkstra
– De afbeelding is afkomstig uit ‘Opstand in de turf’, Kerst Huisman, Leeuwarden, beetsonline.nl

Vorige: De eerste onderneming in Nieuw Beets

Volgende: Het ontstaan van de “Ald polder” (Huidige Janssenstichting)

Deze berichten vind je misschien ook leuk