Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Het ontstaan van de “Ald polder” (Huidige Janssenstichting)

(Huidige Janssenstichting)

In april 1863 vond de officiële start plaats van de vervening in het Burgemeestersveen.

Een grote invasie van turfmakers uit de omgeving van Tjalleberd (6e en 7e Veendistrict) vond plaats in de jaren daarna, dus in 1865 en 1866.

Reeds in 1862 werd door een groep van tien personen onder aanvoering van J. Lyclama á Nijeholt het initiatief genomen om in de Westerburevenne (huidige Janssenstichting) een veenpolder te stichten. Deze eigenaren lieten de nieuwe veenpolder aanleggen om de aanwezige “klyn” te verkopen voor de turfmakerij.

De Westerburevenne werd in het oosten begrensd door de Oude Vaart; in het westen door de Trischvaart; in het noorden door de Walle (waterkering); in het zuiden door het Koningsdiep.

De weg door de huidige Janssenstichting werd toen al aangelegd als polderdijk, omdat het Koningsdiep regelmatig buiten haar oevers trad.

Om de nieuwe veenpolder droog te malen, werd er een nieuwe molen en een sluisje gebouwd..

Door de veenbaasfamilie v.d. Sluis werd in het voorjaar van 1865 gestart met de vervening.

Voor zijn vele turfmakers, die hij in dienst had, liet hij stenen arbeiderswoningen bouwen.

Plm. 30 stenen huizen en houten woonketen en woonbokken (woonschepen) vormden toen in het nieuwe veenpoldertje een nederzetting, waar toen de meeste Beetsters woonden.

In 1897 werd de Burevenne gekocht door Rindert van Zinderen Bakker uit Gorredijk in opdracht van P.W Janssen uit Amsterdam, die de “ondergrond” (natuurlandschap) in cultuur wilde laten brengen (wordt vervolgd).

Bronnen:
– ‘It Begjin, 125 jier Nij Beets, O.G. Dijkstra
– ‘Opstand in de turf’, Kerst Huisman, Leeuwarden.
– Foto: archief It Damshûs, beetsonline.nl

Vorige: 1868 waterschap de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland kwam tot stand

Volgende: Aanleg polderhoofdkanaal

Deze berichten vind je misschien ook leuk