Nieuws

 

Laatste Nieuws

Agenda

dorpskrant

Laatste nieuws

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2023

Graag nodigen wij al onze leden en geïnteresseerden uit voor de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Nij Beets. Wanneer: 21 april 2023 20:00Locatie: ’t Trefpunt Nij Beets Agenda: Welkom Notulen jaarvergadering 2022 (kunt u vinden op www.nijbeets.info )...

Lees meer
Nijs fan BlomBijBeets

Nijs fan BlomBijBeets

Blommen, greidefûgels en op in waarme sinnige dei al in hommel: De maaitiid komt deroan! De bollen dy’t ferline jier de grûn yn gongen binne komme hjir en dêr al boppe. Dy soene ris witte moatte dat se troch sinnepanielen op ‘e sânput mooglik makke binne! Foar...

Lees meer
Project energie zuinig wonen in Nij Beets

Project energie zuinig wonen in Nij Beets

De energie prijzen zijn hoger dan ooit. We willen in 2050 van het gas af. Daarnaast is het voor het klimaat hard nodig om te verduurzamen.Drie goede redenen om uw woning aan te pakken. Maar hoe? Dat is een vraag waar veel mensen tegenaan lopen. Dorpscoöperatie...

Lees meer
Dorpsspiegel 2022 beschikbaar

Dorpsspiegel 2022 beschikbaar

De dorpsspiegels geven per dorp en overkoepelend voor de gemeente inzicht in welke onderdelen volgens de respondenten goed op orde zijn en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Daar waar mogelijk, wordt ook bekeken waar het betreffende dorp of de gemeente als...

Lees meer