Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Het eerste onderwijs in Nij Beets

Reeds in 1870 werd in een zgn houten “trekkerstinte”, die in die tijd meestal het verblijf was van de baggellieden tijdens de vervening door meester Kooistra les gegeven. De exacte locatie van het provisorisch schooltje is onbekend.

In 1869 dienden een groot aantal ouders een verzoek in bij het gemeentebestuur van de gemeente Opsterland om een school in de Beetster polder te mogen stichten. Dit verzoek werd in eerste instantie afgewezen, maar de ouders gingen in beroep bij de Gedeputeerde Staten van Friesland. Het gehele proces zal vier jaar duren.

Pas op 14 augustus 1875 werd de nieuwe school (houten noodschool) geopend.

Door de vervening nam de bevolkingsgroep sterk toe, waardoor er een grote behoefte groeide aan een grotere school. In april 1884 startte de bouw van de nieuwe stenen school met vier klaslokalen, die op 25 februari 1885 werd geopend.

Een vijfde en zesde lokaal werden er achtereenvolgens bijgebouwd in 1904 en 1913.

De openbare school in ons dorp telde tussen 1913 en 1935 gemiddeld 220 tot 240 leerlingen.

In de zeventiger jaren is deze markante school afgebroken.

Bronnen
– ‘It Begjin, 125 jier Nij Beets, O.G. Dijkstra
– ‘Opstand in de turf’, Kerst Huisman, Leeuwarden.
– Foto’s: archief It Damshûs, beetsonline.nl

Vorige: Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg

Volgende: De woningen van de verveners

Deze berichten vind je misschien ook leuk