De eerste onderneming in Nieuw Beets

De eerste onderneming in Nieuw Beets

Na het begin van de verveningen in 1863 in het Burgemeestersveen werden in mei van datzelfde jaar de eerste twee gezinnen, die gehuisvest waren in twee woonbokken, in het bevolkingsregister van de gemeente Opsterland ingeschreven. Op het kruispunt van de Prikkewei...
Aanleg polderhoofdkanaal

Aanleg polderhoofdkanaal

Voor de afvoer van turf uit de Boornbergumer Petten (omgeving De Krite) werd reeds in 1830 een verbindingssloot (Moordsloot) gegraven tussen It Krûme Gat (grensriviertje tussen de grietenij Smallingerland en Opsterland) en het Ald Djip (Koningsdiep). De Meadsleat was...
Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg

Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg

Eeuwenlang bestond de Oude Leppedijk, een polderdijk, die in de Beetster Hooilanden van het Mear in het oude boerendorpje Oud Beets langs het Krûme Gat (grensriviertje tussen de grietenij Smallingerland en Opsterland) op 100 m. afstand naast de Geawei in de richting...